Ki Ek Mard Ka Sar Sirf Teen Orto Ke Samne Jhukta Hai. Maa Ke Aage, Durga Ma Ke Aage, Or Or...💖💖💖